Logo Fonix

13è. Concurs d'Anglès Interescolar de Catalunya (gener-maig 2020)

The Public Speaking Contest

Foix

Welcome to The Fonix

Concurs d'anglès interescolar de Catalunya

Davant la situació provocada pel COVID-19, lamentem haver de comunicar-vos que el calendari del concurs FONIX 2020 queda modificat i ajornat fins a nova ordre.

Quan tinguem novetats, us informarem. Gràcies per la vostra comprensió i molta salut per a tothom!

Cordialment,
THE FONIX 2020

 

 

THE FONIX, és un concurs escolar d’expressió oral i en públic en llengua anglesa, dissenyat per afavorir l’aprenentatge d’ aquest idioma dels alumnes de primària, secundària i batxillerat. La participació en el concurs es fa exclusivament a través del centre on l’alumne està matriculat i la participació és totalment gratuïta.

Programa “Teniu la paraula”

Des d’aquesta edició, es concep com una estratègia que contribueixi a l’acompliment de l’objectiu del Departament d’Educació de millorar significativament la capacitat de l’alumnat de Catalunya d’expressar-se oralment i en públic mitjançant una llengua estrangera. Per tant, s’incorpora a tot el paquet d’accions i iniciatives que el Departament impulsarà en el marc del nou programa Teniu la paraula. Aquest programa pretén que l’alumnat desenvolupi un bon domini de la competència comunicativa i lingüística, incloent-hi competències de tipus emocional i personal, per tal que pugui executar tasques exigents des d’un punt de vista cognitiu, que requereixen l’activació de l’esperit crític, i la capacitat d’argumentar, negociar i explicar el coneixement als altres.

Temàtica

El concurs gira a l’entorn dels grans objectius fixats per l’Agenda UNESCO 2030 per al desenvolupament sostenible, l’equitat, la solidaritat i la cohesió social. Així doncs, els alumnes participants hauran de dur a terme diferents tasques comunicatives sobre temes d’interès ecològic o sociocultural (per exemple, les qüestions de sostenibilitat i equitat proposades per la mateixa UNESCO, la ONU o la Unió Europea).

RECORDATORI: TERMINI DE RECEPCIÓ VIDEOPROJECTES FINS EL DIUMENGE 15 DE MARÇ

Orientacions i rúbrica FONIX 2020, cliqueu aquí.

Organitzadors

Home

Home

Col·laboradors

Home

Patrocinadors

 

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 2030 DE LA UNESCO

Bases del concurs

Aquí teniu disponibles, completes, les bases del concurs i també per a descarregar-les en pdf.

Format

El concurs té un format innovador que s’organitza en dues fases i incorpora els següents aspectes:

1. L'expressió oral i en públic en llengua anglesa.

2. El desenvolupament del pensament crític i reflexiu.

3. La resolució de problemes i la cerca de solucions creatives.

4. La utilització d’entorns digitals i la comunicació transmèdia.

5. El treball dels valors relacionats amb temes ètics fixats per la UNESCO 2030 per al desenvolupament sostenible, l’equitat, la solidaritat i la cohesió social.

Descarrega el cartell del concurs

Participants

Centres educatius públics, privats i concertats de Catalunya que ofereixen ensenyaments de les etapes i nivells en que s’organitzen les 4 categories:

1a CATEGORIA: alumnat 5è / 6è de primària

2a CATEGORIA: alumnat de 1r / 2n d’ESO

3a CATEGORIA: alumnat de 3r / 4t d’ESO

4a CATEGORIA: alumnat de 1r / 2n Batxillerat

En cada categoria poden participar diversos equips d’alumnes del centre, per curs o també barrejats per etapa. Cada equip de treball ha d’estar constituït per un mínim de dos alumnes i un màxim de tres. El centre seleccionarà i presentarà a l’organització, per a ser penjat al web del concurs, un únic equip i projecte finalista de cada categoria en que participi el centre.

Professors

Us animem a participar en aquest nou projecte. També hi ha premis per a vosaltres!

Fases

El Concurs constarà de 2 fases de participació:

1ª Fase inicial

A cada centre educatiu

Els equips presentaran, amb l’ajuda d’un docent del centre, un mini-projecte de 2 minuts màxim, en format presentació de vídeo, en llengua anglesa, relacionat amb els temes proposats a la rúbrica i instruccions.

El centre seleccionarà un equip de cada categoria en que participi i enviarà els projectes identificats per escola i nivell en format vídeo AVI o MP4 mitjançant Wetransfer o Dropbox a l’adreça info@the-fonix.org

Publicarem els projectes projectes al canal de YouTube del concurs, agrupats en llistes per etapa. Si hi ha música o imatges alienes, aquestes hauran d’estar lliures de drets de copyright per evitar que els gestors de Youtube puguin despenjar-les durant el període de votacions.

Votació del públic a YouTube (15% de la puntuació) + votació comitè organitzador (85% de la puntuació).

2ª Fase final

Lloc per confirmar (en dissabte)

Els equips finalistes escollits per l’organització serán convocats, amb els mateixos integrants, per a exposar públicament i en directe els projectes.

La valoració final i la elecció dels guanyadors la farà un Jurat constituït per l’organització.

Lliurament dels diplomes i premis el mateix dia.

Més informació

Per a qüestions pedagògiques:

Darienne Walker

Per a qüestions organitzatives:

Miquel Puig

Per a qualsevol consulta o problema de comunicació i inscripció, contactar a través de: info@the-fonix.org

Calendari

6 novembre 2019 - 10 febrer 2020
Inscripcions on line
L'haurà de realitzar un docent responsable del centre educatiu al web del concurs.
Una vegada feta la inscripció trobareu els temes amb la rúbrica i les instruccions corresponents segons etapa, tant a la intranet com en obert en aquesta pàgina web.

25 gener - 15 març 2020
Període per al lliurament a l’organització, improrrogable, dels projectes finalistes escollits pels centres per a ser penjats al canal de YouTube.

1 d’abril-16 d’abril 2020
Apertura del canal de youtube per a votacions populars.
Només es podrá votar una vegada per vídeo, donat cadascú d’alta pel seu propi compte al canal. Només es valoraran les votacions positives per a la puntuació.

Finals d’abril o principis de maig 2020
Notificació dels projectes finalistes convocats per a la gran final, al web del concurs

Dissabte de finals de maig 2020
Pel matí, la gran final i lliurament de premis

Premis per als alumnes

00000

Els premis per als alumnes dels equips guanyadors a la fase final seran el següents:

Equips 1rs classificats

Per als integrants dels equips de 5è de Primària a 2n d’ESO
2 setmanes en un campament d’estiu en anglès

Per als integrants dels equips de 3r d’ESO a 2n de Batxillerat
2 setmanes en un país de parla anglesa

Equips 2ns classificats

Per als integrants dels equips de 5è de Primària a 2n de Batxillerat
1 cap de setmana en una casa de colònies (per al guanyador i 2 acompanyants) + 1 curs extensiu d'anglès online + 1 lot de material escolar

Equips 3rs classificats

Per als integrants dels equips de 5è de Primària a 2n de Batxillerat
1 cap de setmana en una casa de colònies (per al guanyador i 2 acompanyants) + 1 lot de material escolar

I per al professorat...

Els premis per al professorat amb grups d’alumnes convocats a la fase final:

Docents dels equips 1rs classificats

1 cap de setmana en una casa de colònies (per al docent i 2 acompanyants)

Docents dels equips 2ns classificats

1 curs de metodologia de llengua anglesa + 1 lot de material escolar

Docents dels equips 3rs classificats

Invitacions amb reserva de plaça per assistir a accions formatives sobre llengua anglesa organitzades pel Departament d’Educació +1 lot de material escolar

 

Qui són els Fonix?

Sabies que THE FONIX són fills de la graella de fonemes de la llengua anglesa?