Descarregar Cartell

ORGANITZADORS

8è. Concurs d'Anglès Interescolar de Catalunya

Informació útil professorat i acompanyants del dissabte 28 de febrer

 

Dissabte  dia 28 de febrer del 2015
INFORMACIÓ ALS CONCURSANTS I ACOMPANYANTS

Seu Territorial de Barcelona (Centres educatius província de Barcelona):

[TOP]

ATENCIÒ!!: ALUMNES DE 1r I 2n DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS, ENGUANY LA SEU DE LA PROVA SERÀ AL CAIXAFORUM DE BARCELONA, 500 METRES MÉS AVALL DE L’INEFC. ELS ALUMNES DE 5e DE PRIMÀRIA A 4T DE LA ESO, LA SEU SERÀ A INEFC BARCELONA COM CADA ANY

Adreça: INEFC (Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya)
Avinguda de l'Estadi, 12-22 (Anella Olímpica), 08038 Barcelona. Telèfon. 93 425 54 45

Nivells educatius: 5è.de Pri., 6è.de Pri, 1r.d’ ESO, 2n.d’ ESO, 3r.d’ ESO, 4t.d’ ESO
Hora d'acreditació aules: des de les 11.15 hores
Hora de la prova: 12.00 hores
Director d’organització: Sam Whiteley. Telèfon per al dia de la prova: 683 140 056

Aules: Tot l'aulari de la planta baixa i sala d'actes de l'edifici.


Veure imatge més gran

inefc

Adreça: CAIXAFORUM DE BARCELONA
Avinguda Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, 08038 Barcelona (a 500 metres de INEFC i Anella Olímpica). Telèfon. 934 76 86 00

Nivells educatius: 1r.de Batxillerat, 2n. de Batxillerat, Grau Mitjà i Grau Superior de Cicles Formatius
Hora d'acreditació aules: des de les 11.15 hores
Hora de la prova: 12.00 hores
Director d’organització: Darienne Walker. Telèfon per al dia de la prova: 620 20 60 78

Aules: Aules 1 i 3


Veure imatge més gran

caixaforum

 

Seu Territorial de Tarragona (Centres educatius província de Tarragona):

[TOP]


Veure imatge més gran

 

Adreça: Universitat Rovira i Virgili, Campus Catalunya, Avinguda Catalunya, 35

Tots els nivells
Hora d'acreditació aules: des de les 11.30 hores
Hora de la prova: 12.00 hores
Director: Keith Armstrong. Telèfon per al dia de la prova: 680 254 324

Aules: Aules 401 a 404 de la planta 4.

 

Seu Territorial de Lleida (Centres educatius província de Lleida):

[TOP]


Veure imatge més gran

Adreça: Universitat de Lleida, Edifici del Rectorat
Plaça Víctor Siurana 1, 25003 Lleida (accés més fàcil pel pàrking posterior)

Tots els nivells
Hora d'acreditació aules: des de les 11.30 hores
Hora de la prova: 12.00 hores

Directora: Rosie Burke. Telèfon per al dia de la prova: 620 224 625
Aules: Planta baixa (aules 0.10A i 0.10B), 1r.Pis (aula 1.03) , 2n Pis (aula 2.13)

 

Seu Territorial de Girona (Centres educatius província de Girona):

[TOP]


Veure imatge més gran

Adreça: Universitat de Girona, Campus de Montilivi, Edifici P-2 de l'Escola Politècnica Superior, s/n, 17071 Girona

Tots els nivells
Hora d'acreditació aules: des de les 11.30 hores
Hora de la prova: 12.00 hores

Director: Dennis Akers. Telèfon per al dia de la prova: 607 464 209
AP-7 Sortida 7 Vilablareix Universitat de Girona, Campus Montilivi s/n

Aules: Aula 2-05, Aula 2-06, Aula 2-07, Aula 2-08 de la planta baixa.

 

Què s’ha de portar:

[TOP]

Tant menors com majors d'edat: : DNI/NIE o Llibre de Família + el Full d’ Autorització Patern (signat i amb la fotografia enganxada del concursant)  que trobareu a la intranet (a dins del requadre Descàrregues de Documents a l'apartat de Descàrregues generals i després picant a la dreta a “Model autorització familiars” i finalment picant avall a "pdf":

No cal portar llapis, bolígraf, etc. Tot el material necessari es donarà a l'aula.

 

Informació útil dia 28 de febrer

[TOP]

Davant el gran interès mostrat pels centres a conèixer determinats aspectes pedagògics de la prova territorial del dia 28, us indiquem a continuació unes petites orientacions sobre la mateixa:

INFORMATION FOR TEACHERS PREPARING PARTICIPANTS FOR THE REGIONAL STAGE:

Task Types:
This year’s regional theme (2015) will be focused on WILD ANIMALS & THEIR HABITATS (FLORA & FAUNA) INCLUDING RELATED ENVIRONMENTAL ISSUES.

3rd CYCLE OF PRIMARY (5è i 6è DE PRIMÀRIA)

Vocabulary: Verbs and words related to wild animals – names, body parts and the verb CAN for ability. e.g dolphin gorilla, swim, dangerous, feather, scales, wings, etc.
Reading: Answering questions about a text, true false questions
Tasks: Choosing correct grammatical answer (present simple, articles and prepositions)
Writing: Writing about two animals (physical description, habitat, abilities) – 5PRI Writing about two animals (physical description, habitat, abilities) then compare them– 6PRI.
Time Limit: 40 /45 minutes.

1st CYCLE OF SECONDARY / 1r i 2n D'ESO)

Vocabulary: words and verbs related to wild animals - Verbs and words related to wild animals – names, body parts, habitats and abilities. e.g. dolphin gorilla, swim, dangerous, captivity, intelligent cold-blooded etc.
Reading: Answering questions about a text, matching and true/false questions (1ESO) finding words in text (2ESO)
Tasks: Matching definitions, gap filler, ordering words to form sentences, and choosing correct verb in past tense (2ESO)
Writing: Describe your favourite animal OR Planning a trip to the zoo.
Time Limit: 40 /45 minutes

2nd CYCLE OF SECONDARY (3r i 4t D'ESO)

Vocabulary: animal names, body parts, habitat and abilities, environmental issues e.g. pollution, hunting, climatic change.
Reading: Answering questions about a text, choosing the correct word, matching
Tasks: Matching definitions, answering questions, gap filler, choosing correct word, ordering words to form sentences.
Writing: Describe an animal and its habitat (Fact File) OR Ideas on how to help an endangered species?
Time Limit: 40 /45 minutes

BACHILLERATO/ CICLOS FORMATIVOS – INTERMEDIATE & ADVANCED

Vocabulary: Vocabulary related to wild animals and environmental issues. e.g. extinct, hunt, safari, conservation.
Reading: Read and answer questions, choosing the correct word, defining words.
Tasks
: Choosing correct word - matching definitions, gap filler, reported speech (1 Batx), linkers, gerund or infinitive.
Writing: Write about endangered species in your country. Giving opinions about and offering solutions to this problem.
Time Limit: 40 – 45 minutes

Directora pedagògica: Lynn Durrant. Mail: ldurrant@bcn.ihes.com

CONVOCATÒRIA:

Es convoca el "8è. Concurs d’Anglès Interescolar de Catalunya" (THE FONIX 2015). El concurs està organitzat per International House Barcelona, per la Fundació Catalana de l'Esplai i per la Secretaria General de Polítiques Educatives del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a activitat organitzada en el marc d’iniciatives socials d’accions d’entorn i d’activitats vers l’excel·lència i en el del Pla d’impuls de la llengua anglesa als centres educatius catalans.

El concurs és una iniciativa que pretén complementar els plans de millora de la llengua anglesa als centres educatius de Catalunya i s’organitza amb la finalitat d’estimular i motivar l’aprenentatge d’aquest idioma, atesa la seva importància a la societat actual.

FASES DEL CONCURS:

Els enunciats de les proves són preparats per un equip pedagògic de reconegut prestigi i consisteixen en una sèrie d’exercicis dins dels àmbits del vocabulari, comprensió lectora i expressió escrita, plantejats de forma distesa i dins d‘un ambient de col·laboració, al llarg de tres fases:

FASE LOCAL: Prova a dins dels mateixos centres educatius.
FASE TERRITORIAL: Prova amb els representants escollits pels centres, agrupats per territoris (Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona).
FASE FINAL: Prova final absoluta amb els guanyadors de cada territori.

La participació en el concurs és totalment gratuïta i no suposa cap tipus de desemborsament monetari.
Les inscripcions les han de realitzar els centres educatius, mitjançant un responsable del centre designat (normalment un dels professors d’anglès) que s’ encarregarà d’organitzar la Prova Local al seu centre.

DESTINATARIS DEL CONCURS:

El concurs s’adreça a tots els alumnes de qualsevol centre educatiu de l’ensenyament reglat amb seu a Catalunya (exceptuant els centres estrangers, la llengua d'ensenyament vehicular dels quals, sigui l'anglès):
NIVELL 1: alumnes de 5è de Primària
NIVELL 2: alumnes de 6è de Primària
NIVELL 3: alumnes de 1r d'ESO
NIVELL 4: alumnes de 2n d'ESO
NIVELL 5: alumnes de 3r d'ESO
NIVELL 6: alumnes de 4rt d'ESO
NIVELL 7: alumnes de 1r de BATXILLERAT o Grau Mitjà de Cicles Formatius
NIVELL 8: alumnes de 2n de BATXILLERAT o Grau Superior de Cicles Formatius

DATES D'INSCRIPCIÓ I DE LES PROVES:

Totes les inscripcions i la informació adreçada i rebuda dels centres inscrits es farà per aquesta web i per via telemàtica. Només davant de qualsevol problema de comunicació on line, la inscripció es podrà comunicar a través de fax, prèvia notificació per correu electrònic, si escau. Les consultes s’enviaran a info@concurs-angles.info

Per a les fases territorial i final, s’establirà una seu que es comunicarà a la web amb la suficient antelació.

Tots els concursants representants dels centres educatius a la Fase Territorial del concurs i els seus mestres i professors, rebran un diploma acreditatiu de participant, descarregable per la intranet.

Per als concursants finalistes i guanyadors i per als centres amb concursants a la prova final, s’establirà un sistema de premis (veure apartat bases punt 7) i un sorteig (punt 8 de les bases).

La informació completa del funcionament del concurs es troba a les bases.