Descarregar Cartell

ORGANITZADORS

9è. Concurs d'Anglès Interescolar de Catalunya

INSCRIPCIONS OBERTES CONCURS FONIX 2017 A PARTIR DEL DIA 10 DE NOVEMBRE DE 2016

CONVOCATÒRIA:

Es convoca el "9è. Concurs d’Anglès Interescolar de Catalunya" (THE FONIX 2016). El concurs està organitzat per International House Barcelona, per la Fundació Catalana de l'Esplai i per la Secretaria General de Polítiques Educatives del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a activitat organitzada en el marc d’iniciatives socials d’accions d’entorn i d’activitats vers l’excel·lència i en el del Pla d’impuls de la llengua anglesa als centres educatius catalans.

El concurs és una iniciativa que pretén complementar els plans de millora de la llengua anglesa als centres educatius de Catalunya i s’organitza amb la finalitat d’estimular i motivar l’aprenentatge d’aquest idioma, atesa la seva importància a la societat actual.

FASES DEL CONCURS:

Els enunciats de les proves són preparats per un equip pedagògic de reconegut prestigi i consisteixen en una sèrie d’exercicis dins dels àmbits del vocabulari, comprensió lectora i expressió escrita, plantejats de forma distesa i dins d‘un ambient de col·laboració, al llarg de tres fases:

FASE LOCAL: Prova a dins dels mateixos centres educatius.
FASE TERRITORIAL: Prova amb els representants escollits pels centres, agrupats per territoris (Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona).
FASE FINAL: Prova final absoluta amb els guanyadors de cada territori.

La participació en el concurs és totalment gratuïta i no suposa cap tipus de desemborsament monetari. Les inscripcions les han de realitzar els centres educatius, mitjançant un responsable del centre designat (normalment un dels professors d’anglès) que s’ encarregarà d’organitzar la Prova Local al seu centre.

DESTINATARIS DEL CONCURS:

El concurs s’adreça a tots els alumnes de qualsevol centre educatiu de l’ensenyament reglat amb seu a Catalunya (exceptuant els centres estrangers, la llengua d'ensenyament vehicular dels quals, sigui l'anglès):
NIVELL 1: alumnes de 5è de Primària
NIVELL 2: alumnes de 6è de Primària
NIVELL 3: alumnes de 1r d'ESO
NIVELL 4: alumnes de 2n d'ESO
NIVELL 5: alumnes de 3r d'ESO
NIVELL 6: alumnes de 4rt d'ESO
NIVELL 7: alumnes de 1r de BATXILLERAT o Grau Mitjà de Cicles Formatius
NIVELL 8: alumnes de 2n de BATXILLERAT o Grau Superior de Cicles Formatius
NIVELL 9: alumnes dels Centres de Formació d'Adults (de 18 a 30 anys)

DATES D'INSCRIPCIÓ I DE LES PROVES:

Totes les inscripcions i la informació adreçada i rebuda dels centres inscrits es farà per aquesta web i per via telemàtica. Només davant de qualsevol problema de comunicació on line, la inscripció es podrà comunicar a través de fax, prèvia notificació per correu electrònic, si escau. Les consultes s’enviaran a info@the-fonix.org

Per a les fases territorial i final, s’establirà una seu que es comunicarà a la web amb la suficient antelació.

Tots els concursants representants dels centres educatius a la Fase Territorial del concurs i els seus mestres i professors, rebran un diploma acreditatiu de participant, descarregable per la intranet.

Per als concursants finalistes i guanyadors i per als centres amb concursants a la prova final, s’establirà un sistema de premis (veure apartat bases punt 7) i un sorteig (punt 8 de les bases).

La informació completa del funcionament del concurs es troba a les bases.